Regulamin

Regulamin uczestnictwa zawodników grup młodzieżowych

w zajęciach treningowych klubu  K.K.P Korona

 

 1. Opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci punktualnie, w wyznaczonych przez trenera godzinach (trening, zawody, obozy i inne spotkania).
 2. Każdy zawodnik posiada przygotowany odpowiednio sprzęt sportowy potrzebny do treningu (obuwie, koszulka, spodenki, getry, dres-w zależności od warunków atmosferycznych, piłka nożna) zgodnie z zaleceniem trenera.
 3. Każdy zawodnik posiada aktualną kartę zdrowia sportowca.
 4. W czasie treningu i zawodów, dzieci pozostają pod opieka trenera. Podczas treningu zawodnik sumiennie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia trenera.
 5. Zawodnik wchodzi do szatni z trenerem. Klucz do szatni posiada trener.
 6. Za sprzęt przekazany zawodnikowi z magazynu klubowego odpowiada zawodnik oraz opiekun.
 7. W czasie treningu jedyną osobą wydającą polecenia zawodnikom jest trener. Opiekunowie w czasie zajęć nie udzielają wskazówek swoim podopiecznym oraz trenerowi. W przypadku zajęć na hali nie przebywają na parkiecie hali.
 8.  Trener jest jedyną osobą decydującą o wyborze kadry na mecze mistrzowskie, sparingowe, turnieje, obozy, pokazy itp.
 9. Zawodnik lub opiekunowie dokonują wpłat członkowskich do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w sposób określony przez Klub.
 10.  Trener udziela informacji opiekunom dzieci przed lub po treningu (nie w czasie treningu)
 11. Wszelkie uwagi dotyczące prowadzenia zajęć, meczów mistrzowskich, sparingowych, turniejów zawodnicy i opiekunowie zgłaszają natychmiast trenerowi koordynatorowi, dyrektorowi sportowemu.
 12. Podczas spotkań mistrzowskich, sparingowych, turniejów opiekunowie nie przebywają w okolicy ławki rezerwowych drużyny.
 13. Podczas wyjazdów na mecze mistrzowskie, sparingowe, turnieje, obozy do autokaru wsiadają trener, zawodnicy, kierownik (opiekunowie nie wsiadają do autokaru podczas wyjazdów drużyny poza osobami wskazanymi przez trenera)
 14. Wszystkie wnioski, podania, prośby zawodnik lub opiekunowie przekazują do zaopiniowania trenerowi prowadzącemu zespół, który następnie przekazuje trenerowi koordynatorowi.
 15. Zawodnik, opiekunowie kontrolują terminy ważności badań lekarskich swoich podopiecznych.
 16. Podczas wyjazdów kilkudniowych(mecze, turnieje, obozy) opiekunowie nie kwaterują się w tym samym ośrodku, w którym mieszkają zawodnicy oprócz osób wskazanych przez trenera(kierownik drużyny, opiekuna).
 17. Po odbytych zajęciach każdy zawodnik w szatni i na obiektach klubowych(miejsca gdzie odbywają się treningi) pozostawia po sobie porządek.
 18. Zawodnik czekając na trening lub po treningu swoim zachowaniem nie zakłóca porządku na obiektach.
 19. Wszystkie urazy, kontuzje powstałe podczas treningu zawodnik lub opiekun natychmiast zgłasza trenerowi prowadzącemu.
 20. Za rzeczy pozostawione w szatni Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Za wszystkie zniszczenia na obiektach klubowych(miejsca gdzie odbywają się treningi) powstałych z winy zawodnika odpowiada zawodnik lub opiekun.

Partnerzy