Filozofia i rozwój

    Naszym priorytetem jest promowanie i rozwijanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z naszego miasta oraz regionu poprzez budowanie odpowiednich warunków do nowoczesnego, kompleksowego i zindywidualizowanego szkolenia piłkarskiego z zachowaniem zasad fair play. Stawiamy na umożliwienie rozwijania sportowych pasji naszych zawodników oraz odkrywanie i szkolenie talentów piłkarskich mogących w przyszłości grać w drużynach seniorskich naszego klubu.

Myślą przewodnią przy powstawaniu KKP Korona było jedno: stworzyć klub piłkarski u podstaw, z historią i z ciągłością wydarzeń. Aby ją spełnić klub musi posiadać wizję, misję, cele oraz wartości które silnie zmotywują i zintegrują całą koroniarską rodzinę począwszy od zawodników i trenerów po współpracujących partnerów i rodziców.

WIZJA

Wizją Kieleckiego Klubu Piłkarskiego Korona jest stać się nowoczesnym klubem budzącym pozytywne emocje, klubem który chce odgrywać znaczącą rolę w szkoleniu dzieci i młodzieży w Polsce.

MISJA

Kiedy Dorosnę Zostanę Koroniarzem” 

Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu w świecie. Angażuje miliony dzieci, młodzieży i starszych, czynnie uprawiających futbol dla zdrowia i radości życia. Na piłce nożnej spoczywa jednak szczególna odpowiedzialność moralna. Jej wartości i normy uczą, wychowują, wprost i pośrednio wpływając na ludzkie zachowanie w każdym kraju i na całym globie.

Kielecki Klub Piłkarski Korona ma świadomość, że nie wszyscy szkoleni chłopcy osiągną poziom sportowy umożliwiający wykonywanie zawodu piłkarza, dlatego w całym systemie szkolenia nie zapominamy o celach bardziej ogólnych,  którymi są  nauczanie i wychowanie poprzez sport oraz pielęgnowanie pozytywnego wizerunku klubu.

Dlatego Misja naszego klubu ma uświadamiać młodym Koroniarzom, że oprócz nauczania czysto piłkarskich aspektów, przyswajają zasady funkcjonowania w grupie, tworzenia jedności i równości. Przez wspólnie spędzone lata nauczą się zasad które pomogą im w życiu w dorosłym społeczeństwie.

Młody Koroniarz to nie tylko dobry piłkarz a przede wszystkim w przyszłości dobry człowiek, trener-wychowawca młodzieży, wierny kibic, być może partner, a nawet własiciel klubu.

 CELE

 • Objęcie wieloletnim, profesjonalnym systemem szkolenia piłkarskiego uzdolnionych ruchowo dzieci i młodzieży z terenu Kielc i najbliższych okolic.
 • Wyszkolenie w pełni ukształtowanych piłkarzy pod względem sportowym, etycznym i mentalnym, spełniających wymogi stawiane zawodnikom na poziomie ekstraklasy, I ligi oraz II ligi.
 • Wprowadzenie utalentowanych graczy poprzez drużyny młodzieżowe do kadry II oraz I zespołu seniorów Korona S.A.

WARTOŚCI

 • uczciwość
 • rzetelność i praca
 • sprawiedliwość
 • życzliwość i koleżeństwo
 • honor, godność, lojalność
 • kultura, szacunek, gościnność
 • solidarność i wierność
 • odpowiedzialność

UCZCIWOŚĆ

Gra musi być uczciwa, jeśli ma być grą sportową. Należy skrupulatnie przestrzegać litery    przepisów. Po to obie drużyny wychodzą na boisko, aby walczyć według przyjętych zasad. Oczekując uczciwości od innych, należy wymagać jej zawsze od siebie. Kto łamie przyjęte reguły, musi ponieść odpowiednie kary, identyczne wobec każdego. Uczciwość obowiązuje zarówno samych piłkarzy, jak i trenerów.

RZETELNOŚĆ I PRACA

Zawodnicy muszą się uczyć rzetelności, pilności i samodyscypliny, a od trenerów trzeba żądać solidnego, stale unowocześnianego warsztatu trenerskiego, umiejętności utrzymania atmosfery, współpracy w zespole, a także zdolności do pobudzania ambicji i woli walki oraz ciągłego doskonalenia techniki i taktyki

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Rywalizacja musi być oparta o reguły zrozumiałe dla każdego i obowiązujące wszystkich po równi. Każda wygrana i miejsce w tabelach ma być nagrodą za wywalczony na boisku sukces. Łamanie przepisów musi spotkać się nie tylko z doraźnymi karami na boisku i poza nim, ale także z ostrą dezaprobatą moralną jako niegodny sportowca sposób dążenia do zwycięstw.  Trenerów obowiązuje stosowanie jednakowych kryteriów wobec własnych zawodników i przeciwników, bezstronne i sprawiedliwe oceny występów. Pamiętać musimy, iż o jakości każdego meczu decydują zarówno wygrani, jak i przegrani, którym również należą się podziękowania za grę.

ŻYCZLIWOŚĆ I KOLEŻEŃSTWO

Każdy człowiek lepiej i skuteczniej wykonuje zadania w atmosferze zaufania i życzliwości ze strony  trenerów i zawodników Potrzebne jest też każdemu koleżeństwo i współdziałanie partnerów, wyzwalające większą energię i zdolność do szybszego osiągania wysokiego poziomu. Trzeba wszystkim dawać szanse i warunki do ich wykorzystania. Pochopna rezygnacja i nieumiejętność wyzwolenia dyspozycji piłkarzy stała się przyczyną zmarnowania niejednego talentu. Warto zawodników chwalić za udane występy, wzmacniając w nich świadomość własnej wartości i pozytywną motywację na przyszłość. Koledzy z boiska muszą pamiętać, by każdy partner mógł rzec o drugim, iż z nim gra mu się bardzo dobrze. Wtedy nie tylko powstaje sportowa radość z występów, ale też rośnie siła drużyny oraz podnosi się jakość gry. Przyjazne nastawienie nie może jednak nigdy przekroczyć dozwolonych granic, przekształcając się w pobłażanie złu, zamykanie oczu na oczywiste błędy, niedostatki lub wybryki podopiecznych i kolegów

HONOR, GODNOŚĆ, LOJALNOŚĆ

Piłkarz podczas meczu i podczas treningów jest nie tylko aktorem atrakcyjnych widowisk, przedmiotem transferowych przetargów oraz publicznie wyrażanych opinii, nierzadko surowych i nieprzychylnych. Jest on jednak nade wszystko człowiekiem, dbającym zarówno o swoją pełną podmiotowość i godność osobistą, jak i żądającym jej respektowania wobec kolegów i całej drużyny. Dotyczy to wszystkich uczestników piłkarskiej struktury – od najmłodszych zawodników, aż po trenerów i kierownictwa klubów. Niedopuszczalna jest dyskryminacja rasowa, wyznaniowa czy narodowościowa.

Nie wolno nikogo poniżać ani w swojej, ani w obcych drużynach. Trzeba umieć wygrywać po rycersku, bez chełpliwości i zarozumialstwa, trzeba też nauczyć się z honorem przegrywać, bez poczucia  krzywdy i żądzy pozasportowej zemsty. Osobista postawa godnościowa winna się też łączyć z dbałością o honor zespołu i lojalnością wobec reprezentowanych barw  klubowych.

KULTURA, SZACUNEK, GOŚCINNOŚĆ

Piłka nożna jako sport i najpopularniejsza, masowa rozrywka należy do sfery kultury. Żąda tym samym od ogółu jej uczestników i miłośników przestrzegania najprostszych norm uprzejmości, gościnności, powściągliwości i elegancji w słowach, gestach i czynach, poszanowania dobrego imienia rywali i sympatyków innych drużyn. Wzbudzając ogromne zbiorowe emocje – żąda się od autentycznych miłośników futbolu powściągnięcia nadmiaru uczuć, słownej agresji. Należy pamiętać o żelaznych i twardych prawach sportu. Kiedy jedni zwyciężają - inni muszą być przegrani, lecz zawsze nadchodzi szansa na rewanż. Kiedy my jesteśmy gospodarzami, to inni przybywają do nas w gości, jednak niedługo koło rozgrywek się obróci i wtedy my zawitamy na obcy teren, oczekując przyzwoitego przyjęcia,  tak jak to bywa w środowisku ludzi kulturalnych, a na-pewno w zdrowym, nie zepsutym etycznie sporcie.

SOLIDARNOŚĆ I WIERNOŚĆ

Piłka nożna potrzebuje solidarności wszystkich zawodników i trenerów oraz milionów jej miłośników wokół czystych etycznie zasad sportowych. Wymaga wykorzystania spontanicznych, żywych odruchów serca w budowie nadwątlonych więzi społecznych. Koncentracja uczuć i bezinteresownych działań wobec ukochanych klubów i narodowych reprezentacji pozwala zwiększać kapitał  zbiorowych pragnień, oceniać kategoriami wartości i tworzyć podstawę wspólnoty celów. Wierność krajowi, regionowi, klubowi, danej instytucjom i ludziom nie może jednak w żadnym przypadku zmieniać się w źródło szowinizmu, nienawiści i ksenofobii, ani też podporządkowywać myślących jednostek prawom stadnych zachowań.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W strukturze sportu piłkarskiego wszystkie ogniwa ponoszą pełną odpowiedzialność za swe działania na poszczególnych odcinkach.Zawodnicy – odpowiadają za poziom gry i uczciwe jej traktowanie, zgodne z przepisami i zasadami fair play.Trenerzy - za sprawne oraz profesjonalne przygotowanie i mądre prowadzenie drużyn.Sponsorzy i działacze – za tworzenie obiektywnych warunków racjonalnej pracy w klubie.

Partnerzy