System Szkolenia

    Praca z dziećmi i młodzieżą należy do najważniejszych wyzwań nie tylko Kieleckiego Klubu Piłkarskiego Korona ale także Korona S.A. Nauczanie i szkolenie, które winny prowadzić do osiągnięcia optymalnego poziomu mistrzostwa sportowego to złożony i długoletni proces dydaktyczny, uwzględniający rozwój biologiczny młodych zawodników. Równie  ważne jest  powiązanie szkolenia w klubie z nauką w szkole.  Stąd nasz klub ściśle współpracuje  ze szkołami podstawową i gimnazjalną w których od kilku lat funkcjonują klasy sportowe o profilu „piłka nożna”. Kielecki Klub Piłkarski obejmuje szkoleniem dzieci i młodzież do 15 roku życia. Po ukończeniu gimnazjum zawodnicy przechodzą do grup juniorskich w strukturach Korona S.A.

Celem szkolenia jest wyszkolenie pełnowartościowego zawodnika na najwyższym poziomie sportowym. Jest to proces długofalowy, w znacznej mierze uzależniony od przyjętej koncepcji wieloletniego programu szkolenia. Klub opracował wieloletni program szkolenia który obejmuje trzy, nawzajem uzupełniające się i przenikające procesy: proces zainteresowania grami i zabawami oraz wszechstronnego przygotowania wstępnego, proces nauczania i doskonalenia umiejętności technicznych i taktycznych w strukturach Kieleckiego Klubu Piłkarskiego Korona oraz proces kształtowania (trenowania) kondycyjnych (sprawnościowych) możliwości piłkarza w strukturach Korona S.A. Tym procesom towarzyszą nieustannie różnorodne aspekty wychowawcze, psychiczne i społeczne występujące w każdej pracy pedagogicznej.

Wieloletni program szkolenia piłkarzy zrzeszonych w Kieleckim Klubie Piłkarskim Korona został podzielony na III główne etapy pracy:

I.Etap gier i zabaw ruchowych.Rozwijanie zainteresowań grami z piłkami ze szczególną ukierunkowaniem na piłkę nożną                       

II.Etap wszechstronnego przygotowania wstępnego oraz wszechstronnego nauczania podstawowego .

III.Etap ukierunkowany nauczania i doskonalenia

Taki podział wynika między innymi z unifikacji organizacji szkolenia i systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży piłkarskiej w Polsce opracowanego przez Departament Szkolenia, Komisji Technicznej oraz Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego. Program zakłada funkcjonowanie szkolenia w okresie przedszkolnym do 7 roku życia, 6-letniej szkoły podstawowej (poziom przygotowania wstępnego w klasach 1-4, poziom nauczania podstawowego w klasach 5-6), oraz 3-letniego gimnazjum (nauczania i doskonalenia).

Partnerzy